IIAC Bhagavat Katha Committee Members

Chairman – HH Bhakti Prachar Parivrajak Swami
Vice Chairman – HG Gauranga das

HG Devakinandan das, Juhu
HH Bhakti Gaurav Narayan Swami
HH Bhakti Rasamrita Swami
HG Radheshyam das
HG Pancharatna das (Jaipur)
HG Sumithra Krishna das (Chennai)
HG Vishnunam das
HG Mahaman das
HG Shree Jeeva das

Secretary – HG Gauranga darshan das
Asst. Secretary – HG Madan Sundar das

HG Bhaktivinod das (Emeritus)
HG Kamal lochan das (Emeritus)