APPROVED LIST OF BHAGAVAT KATHA SPEAKERS

WIDC

 1. HG Devakinandan Das (Juhu)
 2. HG Gauranga Das (Chowpatty)
 3. HG Aseem Krishna Das (Juhu)
 4. HG Kadamb Krishna Das (Pune)
 5. HG Kamal Lochan Das (Mira Road)
 6. HG Nityananda Charan Das (Chowpatty)
 7. HG Revatinandan Das (Pune)
 8. HG Shivram Das (Chowpatty)
 9. HG Sridhar Madhav Das (Pune)
 10. HG Sundar Krishna Das (Latur)
 11. HG Sundarvar Das (Pune)
 12. HG Vanamali Das (Mira Road)

NIDC

 1. HH Loknath Swami Maharaja
 2. HH Bhakti Ashraya Vaishnava Swami (Vrindavan)
 3. HH Prabodhananda Saraswati Swami (Vrindavan)
 4. HG Gudakesh Das (Mira Road)
 5. HG Keshav Murari Das (Rohini)
 6. HG Mahaman Das (Indore)
 7. HG Jitamitra Das
 8. HG Vrajendra Nandan Das
 9. HH Vrindavan Chandra Das Goswami
 10. HG Mohan Rupa Das
 11. HH Vaisnava Maharaja
 12. HG Keshava Murari Das
 13. HG Praneshwar Das
 14. HG Amogh Lila Das

EIDC

 1. HH Bhakti Gaurav Narayan Swami Maharaja (Odisa)
 2. HH Haladhar Swami (Odisa)
 3. HG Ananga Mohan Das (Kolkata)
 4. HH Bhakti Prachar Parivrajak Swami
 5. HG Karunapati Das (Shillong)

SIDC

 1. HG Nitai Sevini Devi Dasi (Vizag)