APPROVED LIST OF BHAGAVAT KATHA SPEAKERS
The names have been arranged alphabetically in the list.
WIDC

 1. H.H. Bhakti Karunamaya Vanamali Swami (Mira Road)
 2. HG Aseem Krishna Das (Juhu)
 3. HG Anantasesha Das (Nagpur)
 4. HG Chakravarti Das (Juhu)
 5. HG Devakinandan Das (Juhu)
 6. HG Gauranga Das (Chowpatty)
 7. HG Gokuleswar Das (Juhu)
 8. HG Kadamb Krishna Das (Pune)
 9. HG Kamal Lochan Das (Mira Road)
 10. HG Krishna Bhakta Das (Pandharpur)
 11. HG Nityananda Charan Das (Chowpatty)
 12. HG Radheshyam Das (Pune)
 13. HG Revatinandan Das (Pune)
 14. HG Shivram Das (Chowpatty)
 15. HG Sridhar Madhav Das (Pune)
 16. HG Sundar Krishna Das (Latur)
 17. HG Sundarvar Das (Pune)

NIDC

 1. HH Loknath Swami Maharaja
 2. HH Bhakti Ashraya Vaishnava Swami (Vrindavan)
 3. HH Prabodhananda Saraswati Swami (Vrindavan)
 4. HH Vaisnava Swami
 5. HH Vrindavan Chandra Das Goswami
 6. HG Amogh Lila Das
 7. HG Gudakesh Das (Mira Road)
 8. HG Jitamitra Das
 9. HG Keshava Murari Das
 10. HG Keshav Murari Das (Rohini)
 11. HG Mahaman Das (Indore)
 12. HG Mohan Rupa Das
 13. HG Praneshwar Das
 14. HG Shastra Swaroop Das (Rajasthan)
 15. HG Vrajendra Nandan Das
 16. HG Mayapur Vasi Das

EIDC

 1. HH Bhakti Gaurav Narayan Swami Maharaja (Odisa)
 2. HH Haladhar Swami (Odisa)
 3. HG Ananga Mohan Das (Kolkata)
 4. HH Bhakti Prachar Parivrajak Swami
 5. HG Karunapati Das (Shillong)

SIDC

 1. HG Nitai Sevini Devi Dasi (Vizag)