APPROVED LIST OF BHAGAVAT KATHA SPEAKERS

WIDC

 1. HG Devakinandan Das (Juhu)
 2. HG Gauranga Das (Chowpatty)
 3. HG Aseem Krishna Das (Juhu)
 4. HG Kadamb Krishna Das (Pune)
 5. HG Kamal Lochan Das (Mira Road)
 6. HG Nityananda Charan Das (Chowpatty)
 7. HG Revatinandan Das (Pune)
 8. HG Shivram Das (Chowpatty)
 9. HG Sridhar Madhav Das (Pune)
 10. HG Sundar Krishna Das (Latur)
 11. HG Sundarvar Das (Pune)
 12. HG Vanamali Das (Mira Road)

NIDC

 1. HH Loknath Swami Maharaja
 2. HH Bhakti Ashraya Vaishnava Swami (Vrindavan)
 3. HH Prabodhananda Saraswati Swami (Vrindavan)
 4. HG Gudakesh Das (Mira Road)
 5. HG Keshav Murari Das (Rohini)
 6. HG Mahaman Das (Indore)

EIDC

 1. HH Bhakti Gaurav Narayan Swami Maharaja (Odisa)
 2. HH Haladhar Swami (Odisa)
 3. HG Ananga Mohan Das (Kolkata)
 4. HG Sankarshan Nitai Das
 5. HG Karunapati Das (Shillong)

SIDC

 1. HG Nitai Sevini devi dasi (Vizag)